АРТ ГАЛЕРИЯ – МУЗЕЙ „ФИЛИПОПОЛИС“

ул. Съборна 29
http://www.philippopolis.com/
виж карта
19:00 - 20:00
Изпълнение на девически хор „Евмолпея“ с диригент Рада Славинска
12 Септември - концерт
19:00 - 01:00
Иван Стратиев - живопис
12 Септември - изложба
20:00 - 01:00
Отпечатване на графики - Автор: Иван Стратиев
12 Септември - демонстрация