ROAD MOVIES

Изложба на видеа в автобуси пътуващи в Европа, проект куриран от Викенти Комитски.

виж карта
19:00 - 01:00
Road Movies
виж повече
12 Септември - изложба