РАМ ПЛОВДИВ

пл. Съединение 1
www.archaeologicalmuseumplovdiv.org
виж карта
18:00 - 18:30
Представяне на Годишник на РАМ – Пловдив, посветен на 130 години от създаването на музея (1882-2012) – том XII
12 Септември - презентация
19:00 - 01:00
Постоянна експозиция
12 Септември -
19:00 - 01:00
Пловдив – наследник на Античения Филипопол
12 Септември - изложба
19:00 - 01:00
Книжният завет на Димитър Цончев
виж повече
12 Септември - изложба
19:05 - 19:15
Сдружение „Харта“ - д-р Тодор Велчев
виж повече
12 Септември - откриване
19:15 - 19:45
Проникване и утвърждаване на християнството във Филипопол лектор: д-р Адриана Любенова (преподавател по „Църковно изкуство“, ПУ)
12 Септември - дискусия
19:45 - 20:15
Християнството по българските земи през Средновековието и Османския период в контекста на религиозното многообразие – лектор: доц. д-р Димо Чешмеждиев (катедра „Етнология“, ПУ)
12 Септември - дискусия
20:15 - 20:45
Влияние на християнството в българското общество от Освобождението до наши дни
12 Септември - дискусия
20:45 - 21:15
Кафе-пауза
12 Септември -
21:15 - 22:30
История и ценности - участници: лекторите и публиката, модератор: д-р Тодор Велчев (Сдружение „Харта“)
12 Септември - дискусия
22:30 - 00:00
Закриване на дискусията
12 Септември -