logoМузеи и галерии +

Култура и клуб +

Град и публични пространства +

ПРЕСЦЕНТЪР

BLOG

НОЩ APPS
FACEBOOK
TWITTER
YOUTUBE
FLICKR

архив

night of museum and gallery

 

ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ – ПЛОВДИВ,

карта /Номер 3/

Експозиция „Българско Възраждане“

Старинен Пловдив

ул. „Цанко Лавренов“ № 1

www.historymuseumplovdiv.org 

 

19:00 – 01:00

Постоянна експозиция „Българско Възраждане“

Експозиционната площ е 825 кв. м, разположена в единадесет зали и два салона, при съответното художествено оформление, което не накърнява вътрешната архитектура на къщата. Проследява се историята на Пловдив от XV до XIX в. с богат веществен, документален и снимков материал. Залите на първия етаж представят етническото многообразие и стопанското развитие на града от османската епоха. на втория и третия етаж са развити темите за борбата на българите за новобългарска просвета, самостоятелна църква и национална независимост.