нощ/пловдив

Началото

Фестивалът „Нощ на музеите и галериите“ се провежда за първи път в Пловдив през 2005 г. Форматът стартира по инициатива на Веселина и Катрин Сариеви - основатели на галерия SARIEV. По-късно двете създават и фондация „Отворени изкуства“, базов организатор на Нощта. Подобно на други „бели нощи“ по света, концепцията е за среща на публиката с артисти, изкуство и култура в нетипичните вечерни и късни среднощни часове. През 2005 г. броят събития в програмата е около 20, а аудиторията посетила Нощта около 3000 души. Още тогава форматът прави културна революция като за една вечер успява да удвои и утрои годишната база посещения в някои от големите музеи и галерии на Пловдив. Нощта бързо се превръща в едно от най-разпознаваемите пловдивски събития, очаквано и посещавано от публика от цялата страна.

Участниците

Форматът не спира да търси предизвикателства и иновации като разширява обхвата си. С разрастването и разнообразяването на съдържанието постепенно се налага името Нощ/Пловдив, предполагащо участието и на много други различни по между си културни институции и оператори. Освен на традиционните участници, Нощта дава поле за изява на множество млади артисти и колективи, като по този начин се превръща в платформа за експерименти и пилотни начинания. Големият интерес към събитието помага на проекти, дебютирали в рамките му да имат изключително успешно развитие впоследствие. В стремежа си именно да бъде „culture at large”, събитието успява да постави на една карта държавни, регионални, частни и неправителствени структури с различен механизъм на функциониране и с различна степен на разпознаваемост. В подкрепа на техните културни продукти специално създадени за Нощта, фестивалът създава през 2012 г. т.нар. Фонд „Музеи“ (по-късно Фонд „Специални проекти“), който дава възможност за съфинансиране на артистични проекти част от официалната програма. Фестивалът има удоволствието да работи с някои от най-изявените съвременни артисти и куратори в страната, както и с повечето активни международни културни институции у нас.

Публиката

Широкият размах и премахването на йерархичното противопоставяне на високо и ниско изкуство е принцип на Нощта, който успява да привлече на една и съща културна карта много различни помежду си аудитории. Аудиторията на Нощта през последните няколко години варира между 40 000 и 60 000 души за двата дни на събитието. Като голям процент (между 20% и 40 %) са гости на града. Тези факти влияят, както на местната икономиката, така и на етаблирането на Пловдив като модерен град с голям културен потенциал.

Организацията

Организационният период на Нощта е целогодишен, като в различните етапи и с наближаване на фестивала екипът се разраства. Освен базовия екип, Нощта разчита на голям брой доброволци и стажанти на различни организационни позиции.

Цялата история на Нощ/Пловдив, принципите залегнали в организирането на фестивала, иновативните подходи, приспособимостта на събитието през годините, са основни фактори за цялостната устойчивост на Нощта.