Фондация "Отворени изкуства"
ул. Отец Паисий 36
Пловдив 4000, България
0885 787 306
www.openarts.info
skype: Оpen.Аrts.Foundation.2

Веселина Сариева / директор
0888 520 375 / office@openarts.info

Виктор Янков / фестивален директор на "Нощ/Пловдив"
0884 440 997 / yankov@openarts.info

Василена Панчарова / главен координатор
0885 787 306 / info@openarts.info