17
РЕГИОНАЛЕН ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ ПЛОВДИВ - ЕКСПОЗИЦИЯ "СЪЕДИНЕНИЕ НА БЪЛГАРИЯ ОТ 1885 Г."
пл. Съединение 1
виж карта
11 Септември 19:00 - 01:00
Съхранената памет за Съединението от 1885 г. в българските музеи, библиотеки, архиви и частни колекции
/изложба/
Изложбата представя оригинални експонати, лични вещи, снимки, документи, оръжие, снаряжение, произведения на изкуството, свързани с подготовката, акта на обявяване на Съединението и неговата военна защита по време на Сръбско-българската война.