61
Ядрото, ул. Загреб, кв. Капана
виж карта
Проектът P I E C E S II на Atom Theatre е поредица от танцови сайт-спесифик акции, свързани с конкретната средата, в която се случват. Основната идея е тяло, движение, танц и музика да бъдат интегрирани в дадена среда, като се изходи от нейната
архитектура, дизайн и атмосфера. В процеса на търсене се изследват всички аспекти на интеракция между тяло и среда – контраст, симбиоза, взаимно изключване, сливане, както и взаимодействието им с живата музика.
12 Септември 22:00 - 23:30
P I E C E S II
/танц, сайт-спесифик арт/
Проект на Atom Theatre, поредица от танцови сайт-спесифик акции, свързани с конкретната средата, в която се случват.