56БИГ БАНДА 57НОВ БЪЛГАРСКИ УНИВЕРСИТЕТ - УНИВЕРСИТЕТСКИ ТЕАТЪР 58ПРОЕКТ НА ЙОСТ ВАН ВЕЕН И ПЕТЪР ДУНДАКОВ 59ПРОЕКТ НА ЦВЕТАН ХАДЖИЙСКИ И БОРИСЛАВ ГИНОВ 60СДРУЖЕНИЕ „СОФИЯ ПОЕТИКИ“ 61ИНКУБАТОР 62КАБ, САБ И КОЛЕКТИВ КИНО КОСМОС 63ONE ARCHITECTURE WEEK 64F.I.V.E. 65PLOVEDIV 66ROAD MOVIES 67ПРОЕКТ НА ОЗГЮР ДЕМИРЦИ 68ПРОЕКТ НА СЪНШАЙНЕРС ФАРС И ПИРОТЕХНИКС КРЮ 69ПРОЕКТ НА СЮМЕР САИН 70ПРОЕКТ НА ЦЕНТЪР ЗА НЕФОРМАЛНО ОБРАЗОВАНИЕ И КУЛТУРНА ДЕЙНОСТ АЛОС 71СДРУЖЕНИЕ АРТ КОНТАКТ 72СДРУЖЕНИЕ „МЕДИАКАФЕ“ 73СДРУЖЕНИЕ ТРАНСФОРМАТОРИ 74СДРУЖЕНИЕ „ХАМАЛОГИКА“ 75ПРОЕКТ НА БОРИС РОКАНОВ 76ПРОЕКТ НА БРИТАНСКИ СЪВЕТ 77ПРОЕКТ НА ДОМА АРТ ФЕСТИВАЛ 78ПРОЕКТ НА 25 ГОДИНИ СВОБОДНА БЪЛГАРИЯ 79ПРОЕКТ НА ЦЕНТЪР ЗА ОБРАЗОВАТЕЛНИ ИНИЦИАТИВИ 80СДРУЖЕНИЕ ВИДЕОХОЛИКА