70
Дълбоката война
ул. Отец Паисий 36
виж карта
Куратор: Емил Урумов

Артист: Максим Бондю

Локация: ул. Отец Паисий 36

Дати, час: 11 и 12 септември, 19:00 – 01:00 ч


За Нощта френският художник Максим Бондю ще представи своята работа „Дълбоката война“ в изложбено пространство на ул. „Отец Паисий“ 36.

„Дълбоката война“ е компютърен експеримент, създаден съвместно с технолога Джулиън Грифит. Два, работещи независимо от един от друг, изкуствени интелекта се противопоставят на шахматната дъска. Първоначално познаващ само правилата, без бази данни, изкуственият интелект еволюира и „пораства“, събирайки опит във връзка с паметовата структура. Това отваря прозорец към непредсказуемо и интуитивно поведение. По време на своето съществуване, всяко от тях различно заради първата партия (единият в отбрана, а другият в нападение), те създават собствени бази данни. Способностите за учене поставят експеримента в един широк времеви хоризонт, където възможностите са големи. Замислен като отзвук на прословутата партия Дийп Блу срещу Каспаров през 1996г., където за пръв път суперкомпютър се оказва способен да победи гросмайстор по шахмат, работата поставя въпроса за пробуждането на съзнанието и духа на машината.

Освен с представяне на „Дълбоката война“ Максим Бондю ще се включи в Нощта с изследване, целящо създаванео на нови художествени работи, свързани с филмовата програма на кино Космос от откриването му през 1964 г. до затварянето му през 1999 г. Като ретинов остатък от екрана той ще се опита да дедуцира доминиращия цвят от филмите, които населението на Пловдив си спомня.

Ако желаете да дадете своя принос за разработката, моля, изредете всички филми, които си спомняте, че сте видели в Кино Космос и ги пратете на следния имайл адрес: ouroumov@gmail.com

Проектът е подкрепен от Френски културен институт - София.
11 Септември 19:00 - 01:00
ДЪЛБОКАТА ВОЙНА
/изложба/
11 Септември 19:00 - 01:00
Кино Космос
/работилница/
Проектът цели създаването на нови художествени работи, свързани с филмовата програма на кино Космос от откриването му през 1964 г. до затварянето му през 1999 г. Ако желаете да дадете своя принос за разработката, моля, изредете всички филми, които си спомняте, че сте видели в Кино Космос и ги пратете на следния имайл адрес: ouroumov@gmail.com