Локация 1
ГХГ – Пловдив - Временна експозиция
ул. Княз Александър I 15
виж карта
153
1
23 Септемвриот 19:00 до 01:00
24 Септемвриот 19:00 до 20:00
Не/познати от колекцията на ОББ за първи път пред публика
/изложба/
Колкото са различни художниците – защото дарбата е явление уникално, предпочитанията към теми и сюжети, към цветова гама са въпрос на емоционална настройка, на личен усет и самопреценка, толкова разнолики и несъпоставими са художествените сбирки. Особено когато са създадени от личности или институции, които нямат за цел да изследват професионално историята на изкуството в нейното хронологично и стилово богатство.

Специфичен пример в това отношение е Колекцията на Обединена българска банка. Произведенията в нея са купувани предимно с цел да украсяват интериорите на банковите салони и кабинетите на съответните директори. Изборът в общия случай е продиктуван от лични контакти с дадени художници и лична преценка за подходящите творби. Често авторите са родени и работят в същия град, а картините им – главно пейзажи – пресъздават типични изгледи от него.

Учредена през 1992 г., Обединена българска банка е най-мащабният български проект за финансова консолидация, осъществен чрез сливането на 22 търговски банки с широка клонова мрежа в цялата страна. С този акт ОББ се превръща не само в техен институционален правоприемник, но и в наследник на една традиция в отношението към изкуството, поемайки грижата за събраните през годините произведения и разширявайки техния брой до фонд от 225 творби, разпределени на база експертни оценки в три категории – златна, сребърна и бронзова.

Кога съвкупността от картини става сбирка? Кога сбирката става колекция? Какъв е смисълът на една корпоративна колекция? На тези въпроси предлага отговори изложбата „Не/познати“, подготвена след продължително изучаване, систематизиране и грижа за доброто състояние на притежаваните живописни платна и графики.

В изложбата са представени художниците от Златния фонд, чиито имена за специалисти и за по-широка публика са добре познати – имена като Никола Танев, Васил Маринов, Златю Бояджиев, Харалампи Илиев, Христо Каварналиев, Хаджимладенов, Иван Нинов и много други. Непознати са конкретните творби, събрани от повече от 10 града в цялата страна. Това е смисълът на публичното им показване – нов аспект към активната корпоративна социална отговорност на Обединена българска банка в подкрепа на българската култура и изкуство.

Научете повече за представянето на изложбата на нашия блог:
http://www.night.bg/blog/?p=8342
116
24 Септемвриот 16:00 до 19:00
Детско ателие в изложбата от Златния фонд на колекцията на ОББ
/детска работилница/
В рамките на 3 часа с помощта на художници от екипа на фондация „Изиарт“ децата ще могат да направят собствени интерпретации на експонираните картини. Ще бъде подредена малка изложба с техните произведения.

Също така ще се проведат две игри, чрез които децата и техните родители ще могат по забавен начин да опознаят произведенията в изложбата по време на цялото й гостуване в Градската художествена галерия, Пловдив. Трима от правилно отговорилите ще получат специални награди.
< ПРЕДИШНА ЛОКАЦИЯ СЛЕДВАЩА ЛОКАЦИЯ >

Виж още

4
Регионален природонаучен музей
6
Регионален етнографски музей
18
Галерия Point Blank
19
Галерия Филипополис