Фондация "Отворени изкуства"
/базов организатор на Нощ/Пловдив/

ул. Отец Паисий 36
Пловдив 4000, България,
0885 78 73 06
www.openarts.info

Веселина Сариева / директор
0888 52 03 75 / office@openarts.info

Мина Стоилчева / координатор проекти
0885 78 73 06 / participants.night@openarts.info

Владия Михайлова / артистичен директор
0885 83 66 00 / mihaylova@openarts.info