logoМузеи и галерии +

Култура и клуб +

Град и публични пространства +

ПРЕСЦЕНТЪР

BLOG

НОЩ APPS
FACEBOOK
TWITTER
YOUTUBE
FLICKR

архив

night of museum and gallery

 

 

Нощ на музеите и галериите Пловдив

Организатор: Фондация Отворени Изкуства
www.openarts.info

Съорганизатор: Община Пловдив
www.plovdiv.bg

 


“Нощ на музеите“ е замислена и организирана за първи път в Берлин през 1997 г. От тогава формата “Нощ на музеите” придобива популярност и под различни имена започва да се провежда в цял свят. Днес в Европа над 120 града организират своя музейна Нощ като това се превръща в едно от най-активните събития за годината.

В България “Нощта на музеите” се провежда за първи път в голям мащаб на 30 септември 2005 в Пловдив. Ежегодно събитие от тогава, “Нощта на музеите и галериите – Пловдив” става емблематична за културните събития на страната с широка културна програма, голямата посещаемост, привличането на млада аудитория, положителния заряд и организация.

Датата е съобразена с най-активния културен сезон в Пловдив – Есенния Салон на Изкуствата и бизнес пика около Есенния Технически Панаир. До 2010 година „Нощта на музеите и галериите“ се провеждаше в рамките на един ден в края на септември месец.

Поради високата посещаемост (над 25 000 човека) и всестранния интерес, през 2010 година събитията от програмата на “Нощ на музеите и галериите – Пловдив” се провеждат в рамките на два дни от 19:00 до 02:00 часа при следната програмна схема:

- Основна програма – Музеи и Галерии (петък)
- Съпътстваща програма – Култ. и Клуб (събота)
- Програма в градска среда (петък и събота)

В Основната програма на “Нощта на музеите и галeриите – Пловдив” участват всички активни държавни и частни музеи и галерии със собствени събития.

В съпътстващата програма участват културни институции, театри, клубове, книжарници, неформални арт-пространства.

Събитията в програмата в градска среда са продуцирани от културни организации или индивидуални артисти и куратори.

Традиционният брой на локациите общо в трите програми е около 50.

Нощта – Пловдив предлага широк избор и свободен достъп за многохилядна публика до музейни и частни колекции, редица изложби, формални и неформални културни мероприятия. Над 60% от събията са специално подготвени за Нощта. Посетителите могат да видят широк диапазон от културно наследство, модерно и съвременно изкуство от всички жанрове, представяне на местни и чуждестранни автори. Голяма част от събитията се превръщат в отбелязвани от критиката сериозни арт-факти.

Нощта – Пловдив не отстъпва във формата си спрямо европейските и световните й едноименни събития. Тя доби специфичността на едно от най-живите и комуникативни форми на изкуството в България: прожекции, концерти, пърформънси, демонстрации, беседи с автори с публика от цялата страна.

Фондация Отворени Изкуства, като основен организатор има три платформи в рамките, на които организира собствени събития:
- Представяне на български автор
- Представяне на чуждестранен автор
- Събития в градска среда

Специална част от събитията – „ Малката Нощ“ е предназначена за детската аудитория – културното й обогатяване и привличането й към заниманията с изкуство.

За шестте години броят на посетителите нараства от рекордните за първото издание през 2005 година – 3000 човека, до 25 000 човека в третото издание през 2007 година, 15 000 през 2008 и над 25 000 през 2009 година. През 2010 г. приблизително 25 000 за 24 септември (по данни на музеите и галериите) и 15 000 за 25 септември (по данни на участниците).

По време на Нощ на музеите и галериите – Пловдив 2010 агенция Скала за първи път извърши статистическо проучване сред публиката по покана на Фондация Отворени Изкуства. То показа, че интересът към събитието продължава да бъде все така силен. Голяма част от посетителите (30,6 %) са присъствали за първи път по време на Нощта на музеите и галериите – Пловдив 2010, а 14,9 % са били през всичките 6 години. Дошлите за първи път са предимно младежи между 18 и 35 години, а повече от половината (55,8 %) са пътували до Пловдив специално за събитието от друго населено място. Преобладаващата част от посетителите (62,9%) са присъствали и в двете вечери на събитието. 89,8% от тях биха посетили събитието идната година.
Повече от половината публика е привлечена от културната програма, като далеч назад остава желанието за забавление или просто разходка (30%), или заради професионални интереси в областта на изкуството и културата (13,8 %).

“Нощ на музеите и галериите – Пловдив” има широка комуникационна политика на български и английски. Традиционо рекламната кампания започва в началото на септември.

Първата Нощ на музеите и галериите – Пловдив е инициирана от Галерия Сариев и Веселина Сариева през 2005 година и е организирана от граждански комитет “Нощ на музеите и галериите – Пловдив” – Веселина Сариева (Галерия Сариев, Open Arts Foundation), Ваня Атанасова (Сдружение на галеристите), Мария Капон, Красимир Линков (ГХГ – Пловдив).

От 2007 година базова организатор на събитието е Open Arts Foundation и основен съорганизатор Община Пловдив, което определя Нощта и като едно успешно публично-частно партньорство.

Организирането на Нощ на музеите и галериите – Пловдив от страна на Фондация Отворени Изкуства продължава повече от половин година. Разрасналият се екип за техническа организация позволява широка оперативност, а приносът на Нощта в социален аспект се изрази в създаването на стажантски програми (с 14 стажанти) и система за участие на доброволци (с над 50 доброволеца).

Традиционно събитието се подпомага от: Фондация Америка за България, Виваком, Община Пловдив

 

 

Нощта на музеите и галериите – Пловдив е класирана от изкуствоведите като едно от значимите събития извън столицата за 2005 година, включена е като фокус в изследването на Британски съвет “Картографиране на творческите индустрии на град Пловдив”. През месец март 2006 беше представена с материали в “Дните на България” в Европейския парламент в Страсбург. Беше представена на семинара и в изданието "Добри практики в дейността на музеите в Южна България" пез 2007 година. Инициативата получи наградата на културните журналисти в Пловдив -  “Арт-факт на годината“